sobota, 8 października 2016

Słowa dają znaczenie - zachowanie daje wiarygodność

Smutek, zmęczenie, stres czy apatia? Ludzie tego nie wiedzą. Patrzą i słuchają. Każdy ocenia po swojemu.

Jeśli myślisz, że sukces w wywiadzie dla mediów zależy od tego, co powiesz możesz się głęboko rozczarować.

Bez wątpienia to, co mówisz lub piszesz wpływa na ludzi. Ale w ogromnym stopniu skuteczność tego wpływu zależy od tego jak to robisz.

To jak mówisz (ton i modulacja głosu, kontakt wzrokowy, mimika i gesty), dobór słów i poprawność gramatyczna buduje lub osłabia wiarygodność i zdolność przekonywania.

Jakość komunikacji słownej nie zależy tak bardzo od jej walorów intelektualnych ile od nastawienia i percepcji tego kto mówi i kto słucha. Ludzie komunikują się nie tylko na poziomie świadomym, ale także na poziomie podświadomym – przekazują więcej informacji niż im się wydaje. Dlatego w komunikacji z reporterami i konsumentami trzeba odwoływać się do intelektu i interesów słuchaczy oraz emocji i przekonań, także tych głęboko ukrytych.

Komunikacja medialna może służyć dobrym lub złym celom. Może na przykład integrować ludzi lub ich dzielić. Wszystko zależy od intencji tego kto mówi i nastawienia tego kto słucha. Wystąpienie w mediach może inspirować do działania pożytecznego dla słuchaczy i mówcy (na przykład zachęta do głosowania w wyborach na wybranego kandydata). Może też przynieść korzyść tylko mówcy (na przykład zniechęcenie do głosowania na rywala w wyborach).

Jak powiedział Marshall McLuhan: "Wszystkie media istnieją po to, aby skłaniać nas do sztucznego sposobu postrzegania świata i narzucać nam arbitralne wartości." W skutecznej komunikacji (która obejmuje także wywiady dla mediów) nie wolno zaśmiecać naiwnych umysłów tandetnymi komentarzami pod publiczkę. To, co mówisz w mediach powinno ułatwiać zrozumienie świata, co z kolei ma ułatwić tworzenie i przyjmowanie mądrych opinii.

Modyfikując najbardziej znane powiedzenie McLuhana można powiedzieć: skoro medium jest przekazem, to każdy z nas jest także medium. Słowa dają znaczenie. Ale to czy ktoś w nie uwierzy i jak to wpłynie na decyzje i działanie zależy od ogólnej oceny zachowania rzecznika prasowego w mediach.

Konkluzja

Słowa dają znaczenie temu, co mówi w mediach rzecznik prasowy. Zachowanie rzecznika daje mu wiarygodność i zdolność przekonywania.

Jeśli jesteś zainteresowany szkoleniem medialnym, na którym nauczysz się skutecznie komunikować się z mediami i opinią publiczną, prosimy o kontakt. Nasz telefon: 77 441 40 14.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz